close

filmsinfo

Marketing

Luchtfoto’s van Amsterdam

Luchtfoto amsterdam

Binnen de gemeente Amsterdam wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Enerzijds als basis voor het karteren van de kleinschalige kaarten, en anderzijds als informatie bron voor vele registraties. Deze luchtfoto’s worden door Dienst Persoons- en Geo-informatie ingekocht en voor verder gebruik bechikbaar gesteld in Atlas, „Op de Kaart”of in abonnementvorm.

Remote sensing

In de ruimste zin van het woord is remote sensing het waarnemen van of verzamelen van informatie over iets met een instrument dat geen direct contact heeft met het waargenomen object.

Binnen het vakgebied Geo-informatie wordt het gebruik van luchtfoto’s en daaraan verwante producten steeds belangrijker. Het vanuit de lucht of vanuit de ruimte fotograferen of scannen wordt steeds vaker toegepast en levert een grote hoeveelheid informatie op. Dit kunnen relatief simpele luchtfoto’s zijn, maar ook puntennwolken waarvan ieder puntje in de x, y en Z (hoogt) is vastgelegd. Hiermee zijn nauwkeurige terrein modellen te maken. Daarnaast is het mogelijk, door gebruikmaking van verschillende soorten sensoren, specifieke opnames te maken waarbij door gebruikmaking van infrarood kanalen veel informatie over gewassen kan worden ingewonnen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van warmte sensoren waardoor er thermografische foto’s worden gemaakt waarmee warmte lekken in gebouwen kunnen worden opgespoord.

Beperkingen

Vanwege de geografische ligging van Amsterdam ten opzichte van Schiphol, zijn er veel beperkende factoren waardoor het jaarlijks verkrijgen van luchtfoto’s niet vanzelfsprekend is. Boven en rond Schiphol zijn een aantal zones vastgesteld waarin het vliegverkeer sterk geregelementeerd is. Rond Schiphol zijn twee zones vastgesteld, De TMA (Terminal Manouvring Area) en de CTR (Control Zone). Voor de twee gebeiden gelden totaal verschillende beperkingen: Binnen het CTR gebied mag voor luchtfoto opnamen alleen op grote hoogte gevlogen worden (14.000ft (= ruim 4km)).Op die hoogte blijft het fotovliegtuig boven de stijgende en dalende vliegtuigen. In het TMA gebied mag, afhankelijk van de verschillende plekken in het gebied, allen heel laag gevlogen worden (1200 tot 1500ft (= 120 tot 450m)). Op die hoogte blijft het fotovliegtuig onder de stijgende en dalende vliegtuigen.

Omdat de twee restrictiezones nauwkeurig bepaald zijn, is het erg moeijlijk om gebieden die over de grens van de TMA en CTR liggen, op een homogene wijze te fotograferen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verleent al of geen toestemming voor fotovluchten in een bepaald gebied.

Om iets aan de leverzekerheid van luchtfoto’s te kunnen doen is er een samenwekings verband opgericht tussen alle gemeenten en andere overheden die luchtfoto’s nodig hebben welke binnen het invloedsgebied van Schiphol liggen. Aan dit samenwerkingsverband neemt ook LVNL deel, waarmee de kansen op een fotovlucht van het gehele gebied zijn verbeterd. Aan dit samenwerkingsverband „ICC regioschiphol bevlogen” nemen ongeveer 55 gemeenten deel.

Aanbesteding

De luchtfoto’s worden jaarlijks gemaakt in de periode dat er nog geen bladeren aan de bomen ziten. In het verleden betekende dit dat de foto’s in de maanden maart en april gemaakt moesten worden. Dit was noodzakelijk om de kwaliteit van de foto’s optimaal te krijgen. In de praktijk bleek dat het vaak niet lukte om in die periode foto’s te maken. Dit kwam omdat de meteorologische omstandigheden het maken van goede foto’s belemmerde en wanneer het weer wel goed was werd er dikwijls geen toestemming verkregen omdat de drukte in het luchtruim te groot was. Door de invoering van digitale luchtfotografie, zijn de weersomstadigheden minder kritisch. Het is dus mogelijk geworden om de periode waarin foto’s gemaakt kunnen worden op te rekken. Deze ligt nu tussen 1 januari en 29 april. In het najaar kunnen er geen foto’s gemaakt worden omdat de lichtomstandigheden dan minder gunstig zijn en omdat er grote delen van de bodem bedekt worden door bladeren.

De aanbesteding wordt in drie percelen opgedeeld. Twee in het TMA gebied en één in het CTR gebied. De deelnemende gemeenten laten de aanbesteding uitvoeren door Informatie en Coördinatie Centrum (ICC dataland), maar geven uiteindelijk zelf de opdracht om te vliegen. De hele begeleiding vanaf het moment van gunning tot en met het moment van acceptatie van de luchtfoto’s, wordt door het ICC gedaan Het ICC zorgt voor de specificaties en uitvoerinsplanning.

Verschillende soorten luchtfoto’s

Luchtfoto’s kunnen op verschillende manieren worden ingewonnen en/of uitegleverd. De keuze voor de inwinning en oplevering wordt deels bepaald door plaatselijke omstandigheden en in belangrijke mate ook door de beoogde toepassing van de foto’s

Inwinning

De wijze van inwinning wordt bepaald door het gebied dat moet worden gefotografeerd, de uiteindelijk toepassing van de foto’s en de beperkingen die worden opgelegd door het commerciële vliegverkeer. Sinds 2000 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale luchtfotocamera’s. Deze camera’s zijn speciaal ontikkeld voor luchtfotografie.

Vexcel Ultracam x camera Dimac wide camera

Er zijn nog analoge camera’s in gebruik, maar de inzet hiervan wordt steeds beperkter.

De twee getoonde camera’s worden ingezet voor de luchtfotovluchten van Amsterdam en omgeving. Welke camera gebruikt wordt, wordt bepaald door de vlieghoogte. De Dimac camera wordt ingezet voor luchtfotoopnames van grote hoogte omdat deze camer met eeen telelens kan worden uitgerust. De Vexcel camera wordt gebruikt voor de lagere vlieghoogtes.

Vliegplan

Voordat de fotovlucht mag worden uitgevoerd, wordt er een vliegplan opgesteld waarin de lijnen zijn vastgelegd die het vlieg zal gaan vliegen. in dit vliegplan worden ook alle opnamepunten vastgelegd in coördinaten welke worden ingevoerd in een GPS systeem dat de camera aanstuurt. Dit vliegplan wordt in samenwerking mat LVNL opgesteld. Door rekening te houden met de richting van de start en landingsbanen van Schiphol kan het vliegplan zo worden opgesteld dat er een zo groot mogelijke kans is dat er toestemming voor een fotovlucht wordt verkregen. Voor iedere nmogelijke vlieghoogte moet er een nieuw vliegpklan opgesteld worden. Dit is noodzakelijk omdat de vlieglijnen op lager hoogte dichterbij elkaar komen te liggen dan wnneer er hoger gevlogen zal worden.

Stereo of mono

Bij het maken van luchtfoto’s kan er gekozen worden voor stereo opnamen of mono opnamen. Stereo maakt het maken van 3D foto’s of het gebruik van 3D viewing mogelijk. Bij mono is dit niet mogelijk. De voorkeur gaat dan ook altijd uit naar Stereo foto’s Het verschil zit hem in de overlap waarmee de foto’s gemaakt worden. Bij stereo foto’s overlappen de foto’s elkaar in voorwaartse richting 60% en in langsrichting 30% Bij mono opnames is de overlap in beide richting ongeveer 15%. Bij stereo foto’s kijk je vanuit verschillende kijkhoeken naar objecten die op de foto zijn weergegeven. Het principe van stereo kijken (3D) is dat je twee foto’s tegelijk bekijkt. Mt het linker oog de ene foto en met het rechter oog de naastliggende foto. De hersenen verwerken deze twee [plaatjes tot één en het wordt waargenomen als een 3D beeld (met je ogen werkt dit precies hetzelfde omdat het linker oog vanuit een ander hoek naar een object kijkt dan het rechter oog). Er zijn verschillende methoden om de twee plaatjes van elkaar te scheiden. Traditioneel werden de twee foto’s onder een stereoscoop gelegd waarmee de ogen gedwongen werden om elk een ander plaatje te bekijken. In de digitale wereld kan er gebruik gemaakt worden van anaglyphe beelden waarbij het ene plaatje groen is en het andere rood. Met een bril met één groen en één rood glas dwing je je ogen weer om naar verschillend eplaatjes te kijken. Er wordt ook gebruik gepaakt van wat confortabeler sytemen welke ook gebruikt worden voor 3D films in de bioscoop. Hierbij wordt het plaroid effect. Hierbij kijk je als het ware door een lamellen gordijn waarbij het ene plaatje door horizontale lamellen wordt getoond en het andere plaatje verticale lamellen. Met een speciale polaroid bril kunnen ook hier de ogen weer gedwongen worden om naar verschillende plaatjes te kijken.

Orthofoto’s of stereofoto’s

Ortho foto’s worden altijd bekeken als een fotomontage van een groot aantal luchtfoto’s die samen een totaalplaatje vormen van het gefotografeerde gebied. Voor het maken van orthofoto’s wordt uit elke luchtfoto een klein deel uitgeknipt aan aan de naastliggende foto geplakt om zo min mogelijk last te hebben van het omval effect van de foto’s, wordt zoveel mogelijk het midden van de foto gebruikt. In principe worden de snijlijnen zo min mogelijk door gebouwen heen getrokken. Om een mooi homogeen beeld te krijgen worden alle gebruikte foto’s op kleur gecorrigeerd. Orthofoto’s kunnen allen gemaakt worden uit stereobeelden omdat de grote overlap noodzakelijk is om een goede fotomontage te krijgen. Om te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de lucht foto’s in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden.

Daarnaast wordt er gebruikt van verschillende referentiebestanden om de terrein hoogte, de Z, te kunnen corrigeren (Actueel Hoogtebestand van Nederland en een putdekselhoogtebestand)

read more
FilmsOnlineTV-series

Online Films en tv series kijken

Dankzij snellere internetverbindingen, vernieuwde online technologieën en het steeds sneller worden van computers en andere apparatuur is het gemakkelijker om vanuit huis een film of tv-programma te kijken. Deze online films en tv series en verschillende programma’s kunnen bekeken worden wanneer de gebruiker dat wil On demand. Niemand hoeft dus nog langer te wachten totdat zijn favoriete film of serie op TV komt of daarvoor thuis te blijven. Dankzij TV on Demand kunnen kijkers hun favoriete film kijken wanneer hen dat uitkomt. Vroeger ging men naar de videotheek om een film te huren; tegenwoordig kan dat gemakkelijk op afstand via online internet. tv-on-demand.nl in Nederland

read more
EntertainmentFilms

De nieuwste films (altijd up-to-date!)

De nieuwste films

Check hier de laatste nieuwste films

Hieronder vind je een lijst met de nieuwste 20 films. Dit artikel geeft altijd de laatste 20 films weer die er zijn. Check het dus regelmatig voor leuke updates. Op die manier mis je niets! De lijst kunnen we op deze manier tonen door samenwerking met apple.com.

Klik op de films om de trailer in HD te zien!

Chaos Walking - Clip

Chaos Walking - Clip

Added: Mar 1, 2021

Synopsis: In the not too distant future, Todd Hewitt (Tom Holland) discovers Viola (Daisy Ridley), a mysterious girl who crash lands on his planet, where all the women have disappeared and the men are afflicted by “the Noise” – a force that puts all their thoughts on display. In this dangerous landscape, Viola’s life is threatened – and as Todd vows to protect her, he will have to discover his own inner power and unlock the planet’s dark secrets.

Share: Facebook Twitter

Super Frenchie - Trailer

Super Frenchie - Trailer

Added: Mar 1, 2021

Synopsis: Super Frenchie provides an intimate look at the life of professional skier and BASE jumper Matthias Giraud, who stops at nothing to pursue his passion for adventure. The film follows Matthias as he dares ever more dangerous stunts while simultaneously falling in love and starting a family. The story takes a turn when Matthias suffers a catastrophic crash just days before the birth of his first child.

Share: Facebook Twitter

Antigone - Trailer

Antigone - Trailer

Added: Mar 1, 2021

Synopsis: Writer-director Sophie Deraspe's liberal adaptation of the Greek tragedy by Sophocles is the daring story of one young woman's commitment to her family, even if it means sacrificing herself. Newcomer Nahéma Ricci gives a stunning, luminous performance as Antigone, an Algerian-born teenager living in Montreal with her immigrant family. Her world is shaken when her oldest brother is wrongfully gunned down by police during the arrest of her other brother who, if convicted, faces deportation. She invents a fearless, dangerous plan to free him, but can it succeed? As Antigone's predicament intensifies and the consequences of her actions spiral out of control, the film deftly incorporates urgent and explosive contemporary questions of immigration and belonging, social media and identity, and the power of idealism.

Share: Facebook Twitter

Crisis - Clip

Crisis - Clip

Added: Feb 26, 2021

Synopsis: A drug trafficker arranges a multi-cartel Fentanyl smuggling operation. An architect recovering from an Oxycodone addiction tracks down the truth behind her son’s disappearance. A university professor battles unexpected revelations about his employer, a pharmaceutical company bringing a new “non-addictive” painkiller to market. Set against the backdrop of the opioid epidemic, their stories collide in this dramatic thriller from writer/director Nicholas Jarecki (Arbitrage).

Share: Facebook Twitter

The Inheritance - Trailer

The Inheritance - Trailer

Added: Feb 26, 2021

Synopsis: After nearly a decade exploring different facets of the African diaspora — and his own place within it — Ephraim Asili makes his feature-length debut with The Inheritance, an astonishing ensemble work set almost entirely within a West Philadelphia house where a community of young, Black artists and activists form a collective. A scripted drama of characters attempting to work towards political consensus — based partly on Asili’s own experiences in a Black liberationist group — weaves with a documentary recollection of the Philadelphia liberation group MOVE, the victim of a notorious police bombing in 1985. Ceaselessly finding commonalties between politics, humor, and philosophy, with Black authors and radicals at its edges, The Inheritance is a remarkable film about the world as we know it.

Share: Facebook Twitter

Son - Clip - Sleep Walking

Son - Clip - Sleep Walking

Added: Feb 26, 2021

Synopsis: After a mysterious group of individuals breaks into Laura’s home and attempts to steal her eight-year-old son, David, the two of them flee town in search of safety. But soon after the failed kidnapping, David becomes extremely ill, suffering from increasingly sporadic psychosis and convulsions. Following her maternal instincts to save him, Laura commits unspeakable acts to keep him alive but soon, she must decide how far she is willing to go to save her son.

Share: Facebook Twitter

Luca - Trailer

Luca - Trailer

Added: Feb 25, 2021

Synopsis: Set in a beautiful seaside town on the Italian Riviera, Disney and Pixar's original feature film "Luca" is a coming-of-age story about one young boy experiencing an unforgettable summer filled with gelato, pasta and endless scooter rides. Luca shares these adventures with his newfound best friend, but all the fun is threatened by a deeply-held secret: they are sea monsters from another world just below the water's surface. Directed by Academy Award nominee Enrico Casarosa ("La Luna") and produced by Andrea Warren ("Lava", "Cars 3"), "Luca" releases Summer 2021.

Share: Facebook Twitter

Safer At Home - Clip - I Handled It

Safer At Home - Clip - I Handled It

Added: Feb 25, 2021

Synopsis: Two years into the pandemic, a group of friends throw an online party with a night of games, drinking and drugs. After taking an ecstasy pill, things go terribly wrong and the safety of their home becomes more terrifying than the raging chaos outside.

Share: Facebook Twitter

Wojnarowicz - Trailer

Wojnarowicz - Trailer

Added: Feb 25, 2021

Synopsis: WOJNAROWICZ is a fiery and urgent documentary portrait of downtown New York City artist, writer, photographer, and activist David Wojnarowicz. As New York City became the epicenter of the AIDS epidemic in the 1980s, Wojnarowicz weaponized his work and waged war against the establishment’s indifference to the plague until his death from it in 1992 at the age of 37. Exclusive access to his breathtaking body of work – including paintings, journals, and films – reveals how Wojnarowicz emptied his life into his art and activism. Rediscovered answering machine tape recordings and intimate recollections from Fran Lebowitz, Gracie Mansion, Peter Hujar, and other friends and family help present a stirring portrait of this fiercely political, unapologetically queer artist.

Share: Facebook Twitter

Son - Trailer

Son - Trailer

Added: Feb 24, 2021

Synopsis: After a mysterious group of individuals breaks into Laura’s home and attempts to steal her eight-year-old son, David, the two of them flee town in search of safety. But soon after the failed kidnapping, David becomes extremely ill, suffering from increasingly sporadic psychosis and convulsions. Following her maternal instincts to save him, Laura commits unspeakable acts to keep him alive but soon, she must decide how far she is willing to go to save her son.

Share: Facebook Twitter

Long Weekend - Trailer

Long Weekend - Trailer

Added: Feb 24, 2021

Synopsis: Bart’s (Finn Wittrock) chance encounter with the enigmatic Vienna (Zoë Chao) leads to a whirlwind weekend together. The two fall fast and hard, but both carry secrets that could be their undoing or the chance for a fresh start.

Share: Facebook Twitter

Cruella - Trailer

Cruella - Trailer

Added: Feb 24, 2021

Synopsis: Academy Award winner Emma Stone ("La La Land") stars in Disney's "Cruella," an all-new live-action feature film about the rebellious early days of one of cinemas most notorious - and notoriously fashionable - villains, the legendary Cruella de Vil. "Cruella," which is set in 1970s London amidst the punk rock revolution, follows a young grifter named Estella, a clever and creative girl determined to make a name for herself with her designs. She befriends a pair of young thieves who appreciate her appetite for mischief, and together they are able to build a life for themselves on the London streets. One day, Estella's flair for fashion catches the eye of the Baroness von Hellman, a fashion legend who is devastatingly chic and terrifyingly haute, played by two-time Oscar winner Emma Thompson ("Howards End", "Sense & Sensibility"). But their relationship sets in motion a course of events and revelations that will cause Estella to embrace her wicked side and become the raucous, fashionable and revenge-bent Cruella.

Share: Facebook Twitter

The Devil Below - Trailer

The Devil Below - Trailer

Added: Feb 24, 2021

Synopsis: There is an abandoned place nestled deep in Appalachian country where underground coal mines have been ablaze for decades. When a team of researchers try to find out how the fires started, they soon discover something more startling than the mystery that sent them there: they’re not alone.

Share: Facebook Twitter

Last Call - Trailer

Last Call - Trailer

Added: Feb 24, 2021

Synopsis: A local success story and real estate developer, Mick (Jeremy Piven), returns home to his offbeat blue collar Irish neighborhood in the shadows of Philadelphia for a funeral and is obligated to stay to ensure his parents’ ailing family business gets back on course. Amidst all of this, he grows closer to his childhood crush (Taryn Manning) who is also back in town, while enduring the constant ridicule from his old hometown crew. As Mick begins to reconnect with the neighborhood he grew up in, he finds himself at a crossroads when forced to either raze or resurrect the family bar.

Share: Facebook Twitter

Lamb Of God: The Concert Film - Trailer

Lamb Of God: The Concert Film - Trailer

Added: Feb 24, 2021

Synopsis: Embrace the hope of Easter and experience the power of the last week of Christ’s mortal ministry as told through the internationally acclaimed musical event, “Lamb of God”. This unique concert film brings award winning composer Rob Gardner’s music to the big screen for the first time as audiences are able to see a new orchestration and new soloists perform a work that has been compared to Handel’s “Messiah” and Mozart’s “Requiem”. Witness “Lamb of God” as never before seen.

Share: Facebook Twitter

Wrong Turn - Clip

Wrong Turn - Clip

Added: Feb 23, 2021

Synopsis: Backwoods terror and never-jangling suspense meet when Jen (Charlotte Vega) and a group of friends set out to hike the Appalachian Trail. Despite warnings to stick to the trail, the hikers stray off course—and cross into land inhabited by The Foundation, a hidden community of mountain dwellers who use deadly means to protect their way of life. Suddenly under siege, Jen and her friends seem headed to the point of no return— unless Jen’s father (Golden Globe® nominee Matthew Modine) can reach them in time.

Share: Facebook Twitter

Abandoned: Angelique's Isle - Trailer

Abandoned: Angelique's Isle - Trailer

Added: Feb 23, 2021

Synopsis: Angelique's Isle is the true story of a harrowing tale of perseverance and survival that unfolds during the great copper rush of 1845, when newlyweds ANGELIQUE, a young Ojibway and CHARLIE, her voyageur husband, are left stranded and forced to survive a brutal and harsh winter on their own in the wilderness.

Share: Facebook Twitter

F.T.A. - Trailer

F.T.A. - Trailer

Added: Feb 23, 2021

Synopsis: In 1971, at the height of the Vietnam War, Jane Fonda and Donald Sutherland toured an anti-war comedy show across Southeast Asia. Despite being highly controversial, it was a huge success among stationed soldiers. Out of circulation and difficult to see for decades, F.T.A. has now been fully restored by IndieCollect in 4K.

Share: Facebook Twitter

As Long As We Both Shall Live - Trailer

As Long As We Both Shall Live - Trailer

Added: Feb 22, 2021

Synopsis: Malcolm is thrust into depression after his wife, Sarah, tragically dies. When he meets Nya one year later, he finally allows himself to give over to new love. And that's when he starts seeing his dead wife, telling him how abandoned she feels, terrorizing him at every turn. Every time she appears, debilitating headaches cripple him, as well as doubts about his sanity. With the help of his sister-in-law, Dee, and his mentor, Jim, he must reconcile his past with his present in order to forgive himself, mourn properly, hang onto his new love - and not lose his mind in the process.

Share: Facebook Twitter

The Arbors - Trailer

The Arbors - Trailer

Added: Feb 22, 2021

Synopsis: Set against a dreary small town, The Arbors follows Ethan Daunes, a reclusive locksmith struggling to keep ties with his younger brother, Shane. Ethan's life takes an unsettling turn after finding a strange small creature and forming a mysterious connection. After a string of unexplained killings, the creature's true nature is soon revealed, and Ethan finds himself at the center of panic and paranoia.

Share: Facebook Twitter

read more
1 2 3 4
Page 4 of 4