close

filmsinfo

LifeStyleMarketingOnline

Besparen in de dure december maand

Tv on demand cadeau geven

Op het moment dat dit artikel werd geschreven was het nog maar Oktober, echter gaan de weken zo snel dat we alweer bijna in de feestelijke decembermaand zijn beland.

In December word heel Nederland weer op zijn kop gezet met Sinterklaas, en al heel kort daarna komt kerstmis weer om de hoek kijken.

December is een dure maand.

Velen zullen wel weten waar ik het nu over heb, want ondanks dat December een echte feestmaand is, is het ook een dure maand. Jaarlijkse rekeningen stromen binnen en er word weer veel geld uitgegeven aan mooie kerst en sinterklaas cadeau’s. Ondanks het feit dat het best een dure maand is kan ik u met een gerust hart vertellen dat er toch nog wel een manier is om ook in deze maand de nodige euro’s te besparen. Ik heb het over kerst artikelen shoppen met korting! Kerst artikelen shoppen met korting is natuurlijk erg fijn, en dan natuurlijk met name omdat de decembermaand al duur genoeg is van zichzelf, dus waarom zouden we niet besparen op kerst artikelen? Kerstslingers, kerstballen en kerstverlichting kopen hoeft niet duur te zijn als u maar weet waar u deze aankopen doet. Wij geven u maar wat graag tips over kerst artikelen shoppen met korting bij verschillende webwinkels.

Shoppen met een kortingscode

In de maand December maken namelijk zeer veel webwinkels gebruik van een kortingscode. Met een kortingscode kun jij dus zeer gemakkelijk een kerst of sinterklaas cadeau voordeliger aanschaffen. Wat dacht je van een tv on demand abonnement? Dit kun je tegenwoordig ook met een waardebon geven. Of ga even naar de aanbieder, zoals, Netflix of Videoland, en sluit bijvoorbeeld voor de eerste 3 maanden het abonnement af.

Wij wensen je alvast een hele fijne kerst met voordelige cadeaus!

read more
Marketing

Luchtfoto’s van Amsterdam

Luchtfoto amsterdam

Binnen de gemeente Amsterdam wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Enerzijds als basis voor het karteren van de kleinschalige kaarten, en anderzijds als informatie bron voor vele registraties. Deze luchtfoto’s worden door Dienst Persoons- en Geo-informatie ingekocht en voor verder gebruik bechikbaar gesteld in Atlas, „Op de Kaart”of in abonnementvorm.

Remote sensing

In de ruimste zin van het woord is remote sensing het waarnemen van of verzamelen van informatie over iets met een instrument dat geen direct contact heeft met het waargenomen object.

Binnen het vakgebied Geo-informatie wordt het gebruik van luchtfoto’s en daaraan verwante producten steeds belangrijker. Het vanuit de lucht of vanuit de ruimte fotograferen of scannen wordt steeds vaker toegepast en levert een grote hoeveelheid informatie op. Dit kunnen relatief simpele luchtfoto’s zijn, maar ook puntennwolken waarvan ieder puntje in de x, y en Z (hoogt) is vastgelegd. Hiermee zijn nauwkeurige terrein modellen te maken. Daarnaast is het mogelijk, door gebruikmaking van verschillende soorten sensoren, specifieke opnames te maken waarbij door gebruikmaking van infrarood kanalen veel informatie over gewassen kan worden ingewonnen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van warmte sensoren waardoor er thermografische foto’s worden gemaakt waarmee warmte lekken in gebouwen kunnen worden opgespoord.

Beperkingen

Vanwege de geografische ligging van Amsterdam ten opzichte van Schiphol, zijn er veel beperkende factoren waardoor het jaarlijks verkrijgen van luchtfoto’s niet vanzelfsprekend is. Boven en rond Schiphol zijn een aantal zones vastgesteld waarin het vliegverkeer sterk geregelementeerd is. Rond Schiphol zijn twee zones vastgesteld, De TMA (Terminal Manouvring Area) en de CTR (Control Zone). Voor de twee gebeiden gelden totaal verschillende beperkingen: Binnen het CTR gebied mag voor luchtfoto opnamen alleen op grote hoogte gevlogen worden (14.000ft (= ruim 4km)).Op die hoogte blijft het fotovliegtuig boven de stijgende en dalende vliegtuigen. In het TMA gebied mag, afhankelijk van de verschillende plekken in het gebied, allen heel laag gevlogen worden (1200 tot 1500ft (= 120 tot 450m)). Op die hoogte blijft het fotovliegtuig onder de stijgende en dalende vliegtuigen.

Omdat de twee restrictiezones nauwkeurig bepaald zijn, is het erg moeijlijk om gebieden die over de grens van de TMA en CTR liggen, op een homogene wijze te fotograferen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verleent al of geen toestemming voor fotovluchten in een bepaald gebied.

Om iets aan de leverzekerheid van luchtfoto’s te kunnen doen is er een samenwekings verband opgericht tussen alle gemeenten en andere overheden die luchtfoto’s nodig hebben welke binnen het invloedsgebied van Schiphol liggen. Aan dit samenwerkingsverband neemt ook LVNL deel, waarmee de kansen op een fotovlucht van het gehele gebied zijn verbeterd. Aan dit samenwerkingsverband „ICC regioschiphol bevlogen” nemen ongeveer 55 gemeenten deel.

Aanbesteding

De luchtfoto’s worden jaarlijks gemaakt in de periode dat er nog geen bladeren aan de bomen ziten. In het verleden betekende dit dat de foto’s in de maanden maart en april gemaakt moesten worden. Dit was noodzakelijk om de kwaliteit van de foto’s optimaal te krijgen. In de praktijk bleek dat het vaak niet lukte om in die periode foto’s te maken. Dit kwam omdat de meteorologische omstandigheden het maken van goede foto’s belemmerde en wanneer het weer wel goed was werd er dikwijls geen toestemming verkregen omdat de drukte in het luchtruim te groot was. Door de invoering van digitale luchtfotografie, zijn de weersomstadigheden minder kritisch. Het is dus mogelijk geworden om de periode waarin foto’s gemaakt kunnen worden op te rekken. Deze ligt nu tussen 1 januari en 29 april. In het najaar kunnen er geen foto’s gemaakt worden omdat de lichtomstandigheden dan minder gunstig zijn en omdat er grote delen van de bodem bedekt worden door bladeren.

De aanbesteding wordt in drie percelen opgedeeld. Twee in het TMA gebied en één in het CTR gebied. De deelnemende gemeenten laten de aanbesteding uitvoeren door Informatie en Coördinatie Centrum (ICC dataland), maar geven uiteindelijk zelf de opdracht om te vliegen. De hele begeleiding vanaf het moment van gunning tot en met het moment van acceptatie van de luchtfoto’s, wordt door het ICC gedaan Het ICC zorgt voor de specificaties en uitvoerinsplanning.

Verschillende soorten luchtfoto’s

Luchtfoto’s kunnen op verschillende manieren worden ingewonnen en/of uitegleverd. De keuze voor de inwinning en oplevering wordt deels bepaald door plaatselijke omstandigheden en in belangrijke mate ook door de beoogde toepassing van de foto’s

Inwinning

De wijze van inwinning wordt bepaald door het gebied dat moet worden gefotografeerd, de uiteindelijk toepassing van de foto’s en de beperkingen die worden opgelegd door het commerciële vliegverkeer. Sinds 2000 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale luchtfotocamera’s. Deze camera’s zijn speciaal ontikkeld voor luchtfotografie.

Vexcel Ultracam x camera Dimac wide camera

Er zijn nog analoge camera’s in gebruik, maar de inzet hiervan wordt steeds beperkter.

De twee getoonde camera’s worden ingezet voor de luchtfotovluchten van Amsterdam en omgeving. Welke camera gebruikt wordt, wordt bepaald door de vlieghoogte. De Dimac camera wordt ingezet voor luchtfotoopnames van grote hoogte omdat deze camer met eeen telelens kan worden uitgerust. De Vexcel camera wordt gebruikt voor de lagere vlieghoogtes.

Vliegplan

Voordat de fotovlucht mag worden uitgevoerd, wordt er een vliegplan opgesteld waarin de lijnen zijn vastgelegd die het vlieg zal gaan vliegen. in dit vliegplan worden ook alle opnamepunten vastgelegd in coördinaten welke worden ingevoerd in een GPS systeem dat de camera aanstuurt. Dit vliegplan wordt in samenwerking mat LVNL opgesteld. Door rekening te houden met de richting van de start en landingsbanen van Schiphol kan het vliegplan zo worden opgesteld dat er een zo groot mogelijke kans is dat er toestemming voor een fotovlucht wordt verkregen. Voor iedere nmogelijke vlieghoogte moet er een nieuw vliegpklan opgesteld worden. Dit is noodzakelijk omdat de vlieglijnen op lager hoogte dichterbij elkaar komen te liggen dan wnneer er hoger gevlogen zal worden.

Stereo of mono

Bij het maken van luchtfoto’s kan er gekozen worden voor stereo opnamen of mono opnamen. Stereo maakt het maken van 3D foto’s of het gebruik van 3D viewing mogelijk. Bij mono is dit niet mogelijk. De voorkeur gaat dan ook altijd uit naar Stereo foto’s Het verschil zit hem in de overlap waarmee de foto’s gemaakt worden. Bij stereo foto’s overlappen de foto’s elkaar in voorwaartse richting 60% en in langsrichting 30% Bij mono opnames is de overlap in beide richting ongeveer 15%. Bij stereo foto’s kijk je vanuit verschillende kijkhoeken naar objecten die op de foto zijn weergegeven. Het principe van stereo kijken (3D) is dat je twee foto’s tegelijk bekijkt. Mt het linker oog de ene foto en met het rechter oog de naastliggende foto. De hersenen verwerken deze twee [plaatjes tot één en het wordt waargenomen als een 3D beeld (met je ogen werkt dit precies hetzelfde omdat het linker oog vanuit een ander hoek naar een object kijkt dan het rechter oog). Er zijn verschillende methoden om de twee plaatjes van elkaar te scheiden. Traditioneel werden de twee foto’s onder een stereoscoop gelegd waarmee de ogen gedwongen werden om elk een ander plaatje te bekijken. In de digitale wereld kan er gebruik gemaakt worden van anaglyphe beelden waarbij het ene plaatje groen is en het andere rood. Met een bril met één groen en één rood glas dwing je je ogen weer om naar verschillend eplaatjes te kijken. Er wordt ook gebruik gepaakt van wat confortabeler sytemen welke ook gebruikt worden voor 3D films in de bioscoop. Hierbij wordt het plaroid effect. Hierbij kijk je als het ware door een lamellen gordijn waarbij het ene plaatje door horizontale lamellen wordt getoond en het andere plaatje verticale lamellen. Met een speciale polaroid bril kunnen ook hier de ogen weer gedwongen worden om naar verschillende plaatjes te kijken.

Orthofoto’s of stereofoto’s

Ortho foto’s worden altijd bekeken als een fotomontage van een groot aantal luchtfoto’s die samen een totaalplaatje vormen van het gefotografeerde gebied. Voor het maken van orthofoto’s wordt uit elke luchtfoto een klein deel uitgeknipt aan aan de naastliggende foto geplakt om zo min mogelijk last te hebben van het omval effect van de foto’s, wordt zoveel mogelijk het midden van de foto gebruikt. In principe worden de snijlijnen zo min mogelijk door gebouwen heen getrokken. Om een mooi homogeen beeld te krijgen worden alle gebruikte foto’s op kleur gecorrigeerd. Orthofoto’s kunnen allen gemaakt worden uit stereobeelden omdat de grote overlap noodzakelijk is om een goede fotomontage te krijgen. Om te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de lucht foto’s in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden.

Daarnaast wordt er gebruikt van verschillende referentiebestanden om de terrein hoogte, de Z, te kunnen corrigeren (Actueel Hoogtebestand van Nederland en een putdekselhoogtebestand)

read more
FilmsOnlineTV-series

Online Films en tv series kijken

Dankzij snellere internetverbindingen, vernieuwde online technologieën en het steeds sneller worden van computers en andere apparatuur is het gemakkelijker om vanuit huis een film of tv-programma te kijken. Deze online films en tv series en verschillende programma’s kunnen bekeken worden wanneer de gebruiker dat wil On demand. Niemand hoeft dus nog langer te wachten totdat zijn favoriete film of serie op TV komt of daarvoor thuis te blijven. Dankzij TV on Demand kunnen kijkers hun favoriete film kijken wanneer hen dat uitkomt. Vroeger ging men naar de videotheek om een film te huren; tegenwoordig kan dat gemakkelijk op afstand via online internet. tv-on-demand.nl in Nederland

read more
EntertainmentFilms

De nieuwste films (altijd up-to-date!)

De nieuwste films

Check hier de laatste nieuwste films

Hieronder vind je een lijst met de nieuwste 20 films. Dit artikel geeft altijd de laatste 20 films weer die er zijn. Check het dus regelmatig voor leuke updates. Op die manier mis je niets! De lijst kunnen we op deze manier tonen door samenwerking met apple.com.

Klik op de films om de trailer in HD te zien!

Chasing Comets - Trailer

Chasing Comets - Trailer

Added: May 6, 2021

Synopsis: A struggling Australian Football player takes a leap of faith to try to save his dream and his relationship, But living this out is a far greater challenge than he imagined, especially among teammates who won't let him give up his partying ways without a fight.

Share: Facebook Twitter

Emily @ The Edge Of Chaos - Trailer

Emily @ The Edge Of Chaos - Trailer

Added: May 6, 2021

Synopsis: Emily @ the Edge of Chaos interweaves Emily Levine’s live performance with animation, appearances by scientists, and animated characters (John Lithgow as Sir Isaac Newton, Lily Tomlin as Ayn Rand, Leonard Nimoy as Sigmund Freud, Richard Lewis as Aristotle, Matt Groening as Aldo Leopold). The film uses physics, which explains how the universe works, to explain our metaphysics – the story of our values, our institutions, our interactions. Using her own experience and a custom blend of insight and humor, provocation and inspiration, personal story and social commentary, Emily takes her audience through its own paradigm shift: from the Fear of Change to the Edge of Chaos. Emily Levine, like her film, was one-of-a-kind. She was a television writer, a stand-up performer, and an out-of-the box-thinker, whose brilliant TED Talks have been watched by millions. She made this film with Wendy Apple, who produced and directed it. Wendy died in 2017 and Emily continued working on the film until she also passed away in 2019.

Share: Facebook Twitter

The Water Man - Clip

The Water Man - Clip

Added: May 6, 2021

Synopsis: Gunner (Chavis) sets out on a quest to save his ill mother (Dawson) by searching for a mythic figure who possesses the secret to immortality, the Water Man. After enlisting the help of a mysterious local girl, Jo (Miller), they journey together into the remote Wild Horse forest -- but the deeper they venture, the stranger and more dangerous the forest becomes. Their only hope for rescue is Gunner’s father (Oyelowo), who will stop at nothing to find them and in the process will discover who his son really is.

Share: Facebook Twitter

Locked In - Clip

Locked In - Clip

Added: May 6, 2021

Synopsis: Mena Suvari (American Beauty) and Jeff Fahey (Lost) star in this heart-stopping, action-thriller that keeps you guessing until the very end. After a diamond heist takes a fatal turn, a pair of thieves must entrust their fortune with an accomplice at a high-tech storage facility while they lay low. Hiding the goods within the labyrinth of storage units, the thieves? inside man pays the ultimate price when he turns against them. Now, hellbent on recovering the missing stones, they seize the facility and kidnap surviving employee Maggie (Suvari), threatening her family unless she helps them. Locked in with nowhere to run, Maggie's only chance to escape alive is to fight back and stay one step ahead of her captors in a deadly game of cat and mouse.

Share: Facebook Twitter

The Unthinkable - Clip

The Unthinkable - Clip

Added: May 5, 2021

Synopsis: It’s midsummer and Sweden wakes up to a state of emergency. TV, internet, and telephone networks are down, and before anyone realizes what’s behind the collapse, a series of unexplained attacks take place around the country. Alex, a successful pianist whose controlled existence is upturned when his mother dies in a suspected terror attack, returns to his childhood village to arrange the funeral. There, he must reconcile with both his father and his old flame, Anna, who he has desperately been trying to forget. As old feelings come back to the surface, more mysterious attacks plunge Sweden into chaos and confusion. THE UNTHINKABLE is a disaster-thriller about time running out, and protecting what matters most.

Share: Facebook Twitter

Above Suspicion - Clip

Above Suspicion - Clip

Added: May 5, 2021

Synopsis: Based on the true story of one of the most notorious crimes in FBI history, this gritty crime-thriller stars Emilia Clarke (“Game of Thrones”) as Susan Smith, a young woman desperate to escape a seedy life of crime and drugs in a Kentucky coal mining town. When a newly minted FBI agent named Mark Putnam (Jack Huston, “Fargo”) recruits Susan as his informant for a high-profile case, she believes her bad luck may finally be changing. But as Susan and Putnam’s relationship deepens, so does the danger, setting them both on a collision course with deadly consequences.

Share: Facebook Twitter

Witnesses - Trailer

Witnesses - Trailer

Added: May 5, 2021

Synopsis: For nearly 200 years, skeptics and critics have attempted to explain away what David Whitmer, Oliver Cowdery and Martin Harris claimed—that they had seen angels and hefted golden metal plates containing ancient inscriptions. Now, for the first time, their amazing untold true story comes to the big screen in the family film event of the year – WITNESSES. Featuring a world-class cast, WITNESSES has been hailed as the most significant and ambitious film dealing with the early history of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the translation of the Book of Mormon ever made. Directed by Mark Goodman, the film explores how Harris, Cowdery and Whitmer became known as the Three Witnesses and how, to their dying days, they defended their testimonies even when faced with threatening mobs, ridicule, and betrayal by friends and family.

Share: Facebook Twitter

Women - Trailer

Women - Trailer

Added: May 5, 2021

Synopsis: How far would you go to survive?... A small town detective while investigating the disappearance of a local woman comes across an unassuming Sociology professor who lives a double life.

Share: Facebook Twitter

Port Authority - Trailer

Port Authority - Trailer

Added: May 4, 2021

Synopsis: After getting kicked out of his home in central Pennsylvania, Paul (Fionn Whitehead) arrives to NYC's dizzying central station with nowhere to go. A momentary encounter with Wye (Leyna Bloom), a trans woman of color, leads him to seek her out. Transfixed by her beauty and confidence, a love soon blossoms. But as the two learn more about each other, Paul's false narratives begin to surface and the double life he lives must be reconciled.

Share: Facebook Twitter

Funhouse - Trailer

Funhouse - Trailer

Added: May 4, 2021

Synopsis: Down and out backup singer and celebrity ex-husband Kasper is invited to compete in the Funhouse, an online ‘Big Brother’ style reality show. To rebrand his image and tarnished reputation, Kasper reluctantly accepts the offer. Together with 7 other C-list celebrities from around the globe he will compete for the prize of 5 million dollars. At first, the Funhouse is just as the name suggests, full of wild times, budding friendships, love connections and brewing rivalries. To everyone’s surprise, the fun quickly turns into misery when the first challenge leaves one of the contestants brutally murdered.

Share: Facebook Twitter

Sound Of Violence - Trailer

Sound Of Violence - Trailer

Added: May 4, 2021

Synopsis: Alexis recovered her hearing during the brutal murder of her family when she was ten. The visceral experience awakened synesthetic abilities in her and started her on an orphaned path of self-discovery through the healing music of brutal violence. She goes on to pursue a career teaching and experimenting to find new sounds. She is supported and loved by her roommate Marie who is unaware of the dark secrets behind Alexis’ unique music and the part she unknowingly plays. Faced with the likelihood of losing her hearing again, Alexis escalates her pursuit of her masterpiece through gruesome sound experiments and devastating designs. She won’t let anything stop her not even love.

Share: Facebook Twitter

Cruella - Clip - Do You Have A Light?

Cruella - Clip - Do You Have A Light?

Added: May 3, 2021

Synopsis: Academy Award winner Emma Stone ("La La Land") stars in Disney's "Cruella," an all-new live-action feature film about the rebellious early days of one of cinemas most notorious - and notoriously fashionable - villains, the legendary Cruella de Vil. "Cruella," which is set in 1970s London amidst the punk rock revolution, follows a young grifter named Estella, a clever and creative girl determined to make a name for herself with her designs. She befriends a pair of young thieves who appreciate her appetite for mischief, and together they are able to build a life for themselves on the London streets. One day, Estella's flair for fashion catches the eye of the Baroness von Hellman, a fashion legend who is devastatingly chic and terrifyingly haute, played by two-time Oscar winner Emma Thompson ("Howards End", "Sense & Sensibility"). But their relationship sets in motion a course of events and revelations that will cause Estella to embrace her wicked side and become the raucous, fashionable and revenge-bent Cruella.

Share: Facebook Twitter

The Misfits - Trailer

The Misfits - Trailer

Added: May 3, 2021

Synopsis: A band of modern-day Robin Hoods known as "The Misfits", recruit renowned thief Richard Pace (Pierce Brosnan) to help them pull off the heist of the century. The prize: millions in gold bars stashed underneath one of the world's most secure prisons. Hold on tight for a globe-trotting, action-packed thriller from the Director of Die Hard 2.

Share: Facebook Twitter

Smelliville - Trailer

Smelliville - Trailer

Added: May 3, 2021

Synopsis: In the stinky town of Smelliville a kid named Max hopes to solve the town’s odor problem. When he meets a new family in town — the Ogglies — life starts to get... funky. The Ogglies live at the dump and are green, garbage-eating, good-natured creatures; a perfect solution to help regulate the overwhelming amount of garbage in the town. But when a unscrupulous contractor plans to build a wellness temple on the dump, the Ogglies realize they may be forced to leave Smelliville for good. Together Max, his best friend Lotta, and the Ogglies must hatch a plan to save their new home.

Share: Facebook Twitter

Luca - Trailer 2

Luca - Trailer 2

Added: Apr 30, 2021

Synopsis: Set in a beautiful seaside town on the Italian Riviera, Disney and Pixar's original feature film "Luca" is a coming-of-age story about one young boy experiencing an unforgettable summer filled with gelato, pasta and endless scooter rides. Luca shares these adventures with his newfound best friend, but all the fun is threatened by a deeply-held secret: they are sea monsters from another world just below the water's surface. Directed by Academy Award nominee Enrico Casarosa ("La Luna") and produced by Andrea Warren ("Lava", "Cars 3"), "Luca" releases Summer 2021.

Share: Facebook Twitter

Golden Arm - Clip

Golden Arm - Clip

Added: Apr 30, 2021

Synopsis: When her best friend Danny ropes her into taking her spot at the Women's Arm Wrestling Championship, nice girl baker Melanie must trade whisks for barbells as she trains to face off with the reigning champ for a chance at newfound badassery and the grand prize.

Share: Facebook Twitter

About Endlessness - Clip

About Endlessness - Clip

Added: Apr 30, 2021

Synopsis: ABOUT ENDLESSNESS is a reflection on human life in all its beauty and cruelty, its splendor and banality. We wander, dreamlike, gently guided by our Scheherazade-esque narrator. Inconsequential moments take on the same significance as historical events: a couple floats over a war-torn Cologne; on the way to a birthday party, a father stops to tie his daughter’s shoelaces in the pouring rain; teenage girls dance outside a cafe; a defeated army marches to a prisoner-of-war camp. Simultaneously an ode and a lament, ABOUT ENDLESSNESS presents a kaleidoscope of all that is eternally human, an infinite story of the vulnerability of existence.

Share: Facebook Twitter

The Outside Story - Clip - The Roof Campout

The Outside Story - Clip - The Roof Campout

Added: Apr 30, 2021

Synopsis: While on a tight deadline, an introverted editor (Brian Tyree Henry) is locked out of his apartment. In order to find his way back inside, he's forced to interact with...his neighbors.

Share: Facebook Twitter

Silo - Trailer

Silo - Trailer

Added: Apr 30, 2021

Synopsis: Inspired by true events, SILO follows a harrowing day in an American farm town. Disaster strikes when teenager Cody Rose is entrapped in a 50-foot-tall grain bin. When the corn turns to quicksand, family, neighbors and first responders must put aside their differences to rescue Cody from drowning in the crop that has sustained their community for generations.

Share: Facebook Twitter

Undergods - Trailer

Undergods - Trailer

Added: Apr 29, 2021

Synopsis: An otherworldly journey through a Europe in decline...UNDERGODS is a collection of darkly humorous, fantasy tales about failed societies and doomed fortune.

Share: Facebook Twitter

read more
1 2 3 4
Page 4 of 4