close

filmsinfo

LifeStyleMarketingOnline

Besparen in de dure december maand

Tv on demand cadeau geven

Op het moment dat dit artikel werd geschreven was het nog maar Oktober, echter gaan de weken zo snel dat we alweer bijna in de feestelijke decembermaand zijn beland.

In December word heel Nederland weer op zijn kop gezet met Sinterklaas, en al heel kort daarna komt kerstmis weer om de hoek kijken.

December is een dure maand.

Velen zullen wel weten waar ik het nu over heb, want ondanks dat December een echte feestmaand is, is het ook een dure maand. Jaarlijkse rekeningen stromen binnen en er word weer veel geld uitgegeven aan mooie kerst en sinterklaas cadeau’s. Ondanks het feit dat het best een dure maand is kan ik u met een gerust hart vertellen dat er toch nog wel een manier is om ook in deze maand de nodige euro’s te besparen. Ik heb het over kerst artikelen shoppen met korting! Kerst artikelen shoppen met korting is natuurlijk erg fijn, en dan natuurlijk met name omdat de decembermaand al duur genoeg is van zichzelf, dus waarom zouden we niet besparen op kerst artikelen? Kerstslingers, kerstballen en kerstverlichting kopen hoeft niet duur te zijn als u maar weet waar u deze aankopen doet. Wij geven u maar wat graag tips over kerst artikelen shoppen met korting bij verschillende webwinkels.

Shoppen met een kortingscode

In de maand December maken namelijk zeer veel webwinkels gebruik van een kortingscode. Met een kortingscode kun jij dus zeer gemakkelijk een kerst of sinterklaas cadeau voordeliger aanschaffen. Wat dacht je van een tv on demand abonnement? Dit kun je tegenwoordig ook met een waardebon geven. Of ga even naar de aanbieder, zoals, Netflix of Videoland, en sluit bijvoorbeeld voor de eerste 3 maanden het abonnement af.

Wij wensen je alvast een hele fijne kerst met voordelige cadeaus!

read more
Marketing

Luchtfoto’s van Amsterdam

Luchtfoto amsterdam

Binnen de gemeente Amsterdam wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van luchtfoto’s. Enerzijds als basis voor het karteren van de kleinschalige kaarten, en anderzijds als informatie bron voor vele registraties. Deze luchtfoto’s worden door Dienst Persoons- en Geo-informatie ingekocht en voor verder gebruik bechikbaar gesteld in Atlas, „Op de Kaart”of in abonnementvorm.

Remote sensing

In de ruimste zin van het woord is remote sensing het waarnemen van of verzamelen van informatie over iets met een instrument dat geen direct contact heeft met het waargenomen object.

Binnen het vakgebied Geo-informatie wordt het gebruik van luchtfoto’s en daaraan verwante producten steeds belangrijker. Het vanuit de lucht of vanuit de ruimte fotograferen of scannen wordt steeds vaker toegepast en levert een grote hoeveelheid informatie op. Dit kunnen relatief simpele luchtfoto’s zijn, maar ook puntennwolken waarvan ieder puntje in de x, y en Z (hoogt) is vastgelegd. Hiermee zijn nauwkeurige terrein modellen te maken. Daarnaast is het mogelijk, door gebruikmaking van verschillende soorten sensoren, specifieke opnames te maken waarbij door gebruikmaking van infrarood kanalen veel informatie over gewassen kan worden ingewonnen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om gebruik te maken van warmte sensoren waardoor er thermografische foto’s worden gemaakt waarmee warmte lekken in gebouwen kunnen worden opgespoord.

Beperkingen

Vanwege de geografische ligging van Amsterdam ten opzichte van Schiphol, zijn er veel beperkende factoren waardoor het jaarlijks verkrijgen van luchtfoto’s niet vanzelfsprekend is. Boven en rond Schiphol zijn een aantal zones vastgesteld waarin het vliegverkeer sterk geregelementeerd is. Rond Schiphol zijn twee zones vastgesteld, De TMA (Terminal Manouvring Area) en de CTR (Control Zone). Voor de twee gebeiden gelden totaal verschillende beperkingen: Binnen het CTR gebied mag voor luchtfoto opnamen alleen op grote hoogte gevlogen worden (14.000ft (= ruim 4km)).Op die hoogte blijft het fotovliegtuig boven de stijgende en dalende vliegtuigen. In het TMA gebied mag, afhankelijk van de verschillende plekken in het gebied, allen heel laag gevlogen worden (1200 tot 1500ft (= 120 tot 450m)). Op die hoogte blijft het fotovliegtuig onder de stijgende en dalende vliegtuigen.

Omdat de twee restrictiezones nauwkeurig bepaald zijn, is het erg moeijlijk om gebieden die over de grens van de TMA en CTR liggen, op een homogene wijze te fotograferen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) verleent al of geen toestemming voor fotovluchten in een bepaald gebied.

Om iets aan de leverzekerheid van luchtfoto’s te kunnen doen is er een samenwekings verband opgericht tussen alle gemeenten en andere overheden die luchtfoto’s nodig hebben welke binnen het invloedsgebied van Schiphol liggen. Aan dit samenwerkingsverband neemt ook LVNL deel, waarmee de kansen op een fotovlucht van het gehele gebied zijn verbeterd. Aan dit samenwerkingsverband „ICC regioschiphol bevlogen” nemen ongeveer 55 gemeenten deel.

Aanbesteding

De luchtfoto’s worden jaarlijks gemaakt in de periode dat er nog geen bladeren aan de bomen ziten. In het verleden betekende dit dat de foto’s in de maanden maart en april gemaakt moesten worden. Dit was noodzakelijk om de kwaliteit van de foto’s optimaal te krijgen. In de praktijk bleek dat het vaak niet lukte om in die periode foto’s te maken. Dit kwam omdat de meteorologische omstandigheden het maken van goede foto’s belemmerde en wanneer het weer wel goed was werd er dikwijls geen toestemming verkregen omdat de drukte in het luchtruim te groot was. Door de invoering van digitale luchtfotografie, zijn de weersomstadigheden minder kritisch. Het is dus mogelijk geworden om de periode waarin foto’s gemaakt kunnen worden op te rekken. Deze ligt nu tussen 1 januari en 29 april. In het najaar kunnen er geen foto’s gemaakt worden omdat de lichtomstandigheden dan minder gunstig zijn en omdat er grote delen van de bodem bedekt worden door bladeren.

De aanbesteding wordt in drie percelen opgedeeld. Twee in het TMA gebied en één in het CTR gebied. De deelnemende gemeenten laten de aanbesteding uitvoeren door Informatie en Coördinatie Centrum (ICC dataland), maar geven uiteindelijk zelf de opdracht om te vliegen. De hele begeleiding vanaf het moment van gunning tot en met het moment van acceptatie van de luchtfoto’s, wordt door het ICC gedaan Het ICC zorgt voor de specificaties en uitvoerinsplanning.

Verschillende soorten luchtfoto’s

Luchtfoto’s kunnen op verschillende manieren worden ingewonnen en/of uitegleverd. De keuze voor de inwinning en oplevering wordt deels bepaald door plaatselijke omstandigheden en in belangrijke mate ook door de beoogde toepassing van de foto’s

Inwinning

De wijze van inwinning wordt bepaald door het gebied dat moet worden gefotografeerd, de uiteindelijk toepassing van de foto’s en de beperkingen die worden opgelegd door het commerciële vliegverkeer. Sinds 2000 wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale luchtfotocamera’s. Deze camera’s zijn speciaal ontikkeld voor luchtfotografie.

Vexcel Ultracam x camera Dimac wide camera

Er zijn nog analoge camera’s in gebruik, maar de inzet hiervan wordt steeds beperkter.

De twee getoonde camera’s worden ingezet voor de luchtfotovluchten van Amsterdam en omgeving. Welke camera gebruikt wordt, wordt bepaald door de vlieghoogte. De Dimac camera wordt ingezet voor luchtfotoopnames van grote hoogte omdat deze camer met eeen telelens kan worden uitgerust. De Vexcel camera wordt gebruikt voor de lagere vlieghoogtes.

Vliegplan

Voordat de fotovlucht mag worden uitgevoerd, wordt er een vliegplan opgesteld waarin de lijnen zijn vastgelegd die het vlieg zal gaan vliegen. in dit vliegplan worden ook alle opnamepunten vastgelegd in coördinaten welke worden ingevoerd in een GPS systeem dat de camera aanstuurt. Dit vliegplan wordt in samenwerking mat LVNL opgesteld. Door rekening te houden met de richting van de start en landingsbanen van Schiphol kan het vliegplan zo worden opgesteld dat er een zo groot mogelijke kans is dat er toestemming voor een fotovlucht wordt verkregen. Voor iedere nmogelijke vlieghoogte moet er een nieuw vliegpklan opgesteld worden. Dit is noodzakelijk omdat de vlieglijnen op lager hoogte dichterbij elkaar komen te liggen dan wnneer er hoger gevlogen zal worden.

Stereo of mono

Bij het maken van luchtfoto’s kan er gekozen worden voor stereo opnamen of mono opnamen. Stereo maakt het maken van 3D foto’s of het gebruik van 3D viewing mogelijk. Bij mono is dit niet mogelijk. De voorkeur gaat dan ook altijd uit naar Stereo foto’s Het verschil zit hem in de overlap waarmee de foto’s gemaakt worden. Bij stereo foto’s overlappen de foto’s elkaar in voorwaartse richting 60% en in langsrichting 30% Bij mono opnames is de overlap in beide richting ongeveer 15%. Bij stereo foto’s kijk je vanuit verschillende kijkhoeken naar objecten die op de foto zijn weergegeven. Het principe van stereo kijken (3D) is dat je twee foto’s tegelijk bekijkt. Mt het linker oog de ene foto en met het rechter oog de naastliggende foto. De hersenen verwerken deze twee [plaatjes tot één en het wordt waargenomen als een 3D beeld (met je ogen werkt dit precies hetzelfde omdat het linker oog vanuit een ander hoek naar een object kijkt dan het rechter oog). Er zijn verschillende methoden om de twee plaatjes van elkaar te scheiden. Traditioneel werden de twee foto’s onder een stereoscoop gelegd waarmee de ogen gedwongen werden om elk een ander plaatje te bekijken. In de digitale wereld kan er gebruik gemaakt worden van anaglyphe beelden waarbij het ene plaatje groen is en het andere rood. Met een bril met één groen en één rood glas dwing je je ogen weer om naar verschillend eplaatjes te kijken. Er wordt ook gebruik gepaakt van wat confortabeler sytemen welke ook gebruikt worden voor 3D films in de bioscoop. Hierbij wordt het plaroid effect. Hierbij kijk je als het ware door een lamellen gordijn waarbij het ene plaatje door horizontale lamellen wordt getoond en het andere plaatje verticale lamellen. Met een speciale polaroid bril kunnen ook hier de ogen weer gedwongen worden om naar verschillende plaatjes te kijken.

Orthofoto’s of stereofoto’s

Ortho foto’s worden altijd bekeken als een fotomontage van een groot aantal luchtfoto’s die samen een totaalplaatje vormen van het gefotografeerde gebied. Voor het maken van orthofoto’s wordt uit elke luchtfoto een klein deel uitgeknipt aan aan de naastliggende foto geplakt om zo min mogelijk last te hebben van het omval effect van de foto’s, wordt zoveel mogelijk het midden van de foto gebruikt. In principe worden de snijlijnen zo min mogelijk door gebouwen heen getrokken. Om een mooi homogeen beeld te krijgen worden alle gebruikte foto’s op kleur gecorrigeerd. Orthofoto’s kunnen allen gemaakt worden uit stereobeelden omdat de grote overlap noodzakelijk is om een goede fotomontage te krijgen. Om te zorgen dat de foto ook geometrisch exact overeen komt met de werkelijkheid, wordt er gebruik gemaakt van paspunten om de lucht foto’s in X/Y richting goed te leggen. Deze paspunten bestaan meestal uit circels die op de openbare weg geschilderd worden.

Daarnaast wordt er gebruikt van verschillende referentiebestanden om de terrein hoogte, de Z, te kunnen corrigeren (Actueel Hoogtebestand van Nederland en een putdekselhoogtebestand)

read more
FilmsOnlineTV-series

Online Films en tv series kijken

Dankzij snellere internetverbindingen, vernieuwde online technologieën en het steeds sneller worden van computers en andere apparatuur is het gemakkelijker om vanuit huis een film of tv-programma te kijken. Deze online films en tv series en verschillende programma’s kunnen bekeken worden wanneer de gebruiker dat wil On demand. Niemand hoeft dus nog langer te wachten totdat zijn favoriete film of serie op TV komt of daarvoor thuis te blijven. Dankzij TV on Demand kunnen kijkers hun favoriete film kijken wanneer hen dat uitkomt. Vroeger ging men naar de videotheek om een film te huren; tegenwoordig kan dat gemakkelijk op afstand via online internet. tv-on-demand.nl in Nederland

read more
EntertainmentFilms

De nieuwste films (altijd up-to-date!)

De nieuwste films

Check hier de laatste nieuwste films

Hieronder vind je een lijst met de nieuwste 20 films. Dit artikel geeft altijd de laatste 20 films weer die er zijn. Check het dus regelmatig voor leuke updates. Op die manier mis je niets! De lijst kunnen we op deze manier tonen door samenwerking met apple.com.

Klik op de films om de trailer in HD te zien!

All These Small Moments - Trailer

All These Small Moments - Trailer

Added: Dec 13, 2018

Synopsis: A teenage boy's infatuation with a woman he sees on the bus further complicates his already tumultuous adolescence.

Share: Facebook Twitter

The Invisibles - Trailer

The Invisibles - Trailer

Added: Dec 13, 2018

Synopsis: While Goebbels infamously declared Berlin “free of Jews” in 1943, 1,700 managed to survive in the Nazi capital. Claus Räfle’s gripping docudrama traces the stories of four real-life survivors who learned to hide in plain sight. Moving between cinemas, cafés and safe houses, they dodged Nazi officials and a dense network of spies and informants. Yet their prudence was at odds with their youthful recklessness, prompting them to join the resistance, forge passports, or pose as Aryan war widows. Masterfully weaving these story threads together, The Invisibles is a testament to the resourcefulness, willpower and sheer chance needed to survive against incredible odds.

Share: Facebook Twitter

The Last - Trailer

The Last - Trailer

Added: Dec 13, 2018

Synopsis: The survivors of four generations of a Jewish family are rocked to their core when the family's 92-year-old matriarch makes a stunning confession.

Share: Facebook Twitter

Maine - Clip - Not A Couple

Maine - Clip - Not A Couple

Added: Dec 13, 2018

Synopsis: A married Spanish woman named Bluebird (Laia Costa) attempts to hike the entire Appalachian Trail solo in order to find clarity, but her solitude is interrupted by a young American hiker (Thomas Mann). The pair develop an emotional and romantic connection while traveling together, but Bluebird ultimately must face the trail and her own feelings alone.

Share: Facebook Twitter

Captive State - Trailer 3

Captive State - Trailer 3

Added: Dec 12, 2018

Synopsis: Set in a Chicago neighborhood nearly a decade after an occupation by an extra-terrestrial force, “Captive State” explores the lives on both sides of the conflict - the collaborators and dissidents.

Share: Facebook Twitter

Under The Eiffel Tower - Trailer

Under The Eiffel Tower - Trailer

Added: Dec 12, 2018

Synopsis: Stuart (Matt Walsh) is having a mid-life crisis. After losing his job, tagging along on his best friends' family vacation to Paris, and humiliating himself by proposing to their 24-year-old daughter, he teams up with Liam (Reid Scott), a self-proclaimed ladies’ man. The two head off to the French countryside where they soon cross paths with Louise (Judith Godrèche), a beautiful vineyard-owner. Love is on the horizon, but Stuart's going to have to get past a few hurdles -- and out of his own way -- in order to find it in this romantic coming-of-middle-age comedy.

Share: Facebook Twitter

Being Rose - Trailer

Being Rose - Trailer

Added: Dec 12, 2018

Synopsis: After being diagnosed with serious health issues, ex-cop Rose Jones (Cybill Shepherd), goes on a road trip in a wheelchair to search for her estranged son. Along the way, she falls in love with Max (James Brolin), a handsome old cowboy, who has come to a crossroads of his own. Also starring, Pam Grier and written/directed by Rod McCall.

Share: Facebook Twitter

Vox Lux - Clip - Here I Am

Vox Lux - Clip - Here I Am

Added: Dec 12, 2018

Synopsis: VOX LUX begins in 1999 when teenage sisters Celeste (Raffey Cassidy) and Eleanor (Stacy Martin) survive a seismic, violent tragedy. The sisters compose and perform a song about their experience, making something lovely and cathartic out of catastrophe — while also catapulting Celeste to stardom. By 2017, the now 31-year-old Celeste (Natalie Portman) is mother to a teenage daughter of her own and struggling to navigate a career fraught with scandals when another act of terrifying violence demands her attention.

Share: Facebook Twitter

Antidote - Trailer

Antidote - Trailer

Added: Dec 11, 2018

Synopsis: Dispatched to a village plagued by a deadly disease, Anna (Natali Yura) and her finace Manuel (Rafael de la Fuente) work tirelessly to relieve the suffering of the villagers. They soon come to learn that the villagers believe the White Witch brought the deadly disease. To save themselves and the village, Anna and Manuel are forced to team up with Victor (Randy Couture, THE EXPENDABLES 3) a cocky treasure hunter, who only wants to find the Lost City of Gold. The trio realize that the White Witch and the Golden City are viciously interconnected and that they must join forces to uncover the Mayan legend of the White Witch to have any hope of surviving. Also starring Chuck Zito, Wil Travel (“Jessica Jones”) and Mindy Robinson.

Share: Facebook Twitter

The LEGO Movie 2: The Second Part - Holiday Short

The LEGO Movie 2: The Second Part - Holiday Short

Added: Dec 11, 2018

Synopsis: The much-anticipated sequel to the critically acclaimed, global box office phenomenon that started it all, “The LEGO® Movie 2: The Second Part,” reunites the heroes of Bricksburg in an all new action-packed adventure to save their beloved city. It’s been five years since everything was awesome and the citizens are facing a huge new threat: LEGO DUPLO® invaders from outer space, wrecking everything faster than they can rebuild. The battle to defeat them and restore harmony to the LEGO universe will take Emmet, Lucy, Batman and their friends to faraway, unexplored worlds, including a strange galaxy where everything is a musical. It will test their courage, creativity and Master Building skills, and reveal just how special they really are.

Share: Facebook Twitter

Brightburn - Trailer

Brightburn - Trailer

Added: Dec 10, 2018

Synopsis: What if a child from another world crash-landed on Earth, but instead of becoming a hero to mankind, he proved to be something far more sinister With Brightburn, the visionary filmmaker of Guardians of the Galaxy and Slither presents a startling, subversive take on a radical new genre: superhero horror.

Share: Facebook Twitter

The Intruder - Trailer

The Intruder - Trailer

Added: Dec 10, 2018

Synopsis: When a young married couple (Michael Ealy and Meagan Good) buys their dream house in the Napa Valley, they think they have found the perfect home to take their next steps as a family. But when the strangely attached seller (Dennis Quaid) continues to infiltrate their lives, they begin to suspect that he has hidden motivations beyond a quick sale.

Share: Facebook Twitter

Godzilla: King Of The Monsters - Trailer 2

Godzilla: King Of The Monsters - Trailer 2

Added: Dec 10, 2018

Synopsis: The new story follows the heroic efforts of the crypto-zoological agency Monarch as its members face off against a battery of god-sized monsters, including the mighty Godzilla, who collides with Mothra, Rodan, and his ultimate nemesis, the three-headed King Ghidorah. When these ancient super-species – thought to be mere myths – rise again, they all vie for supremacy, leaving humanity's very existence hanging in the balance.

Share: Facebook Twitter

Spider-Man: Into The Spider-Verse - Clip - Leap of Faith

Spider-Man: Into The Spider-Verse - Clip - Leap of Faith

Added: Dec 10, 2018

Synopsis: Phil Lord and Christopher Miller, the creative minds behind The Lego Movie and 21 Jump Street, bring their unique talents to a fresh vision of a different Spider-Man Universe, with a groundbreaking visual style that’s the first of its kind. Spider-Man™: Into the Spider-Verse introduces Brooklyn teen Miles Morales, and the limitless possibilities of the Spider-Verse, where more than one can wear the mask.

Share: Facebook Twitter

Swing Kids - Trailer

Swing Kids - Trailer

Added: Dec 10, 2018

Synopsis: In this swinging musical drama set during the Korean War, the soldiers at a POW camp plan a tap show to distract both themselves and the prisoners from the hardships of war. Led by a former Broadway dancer and a rebellious North Korean soldier, the band of prisoners find a new sense of freedom in dancing.

Share: Facebook Twitter

Sgt. Will Gardner - Trailer

Sgt. Will Gardner - Trailer

Added: Dec 7, 2018

Synopsis: Sgt. Will Gardner tells the story about Iraq War veteran Will Gardner (Max Martini) who is suffering from a traumatic brain injury (TBI) he sustained during a bombing of him and his platoon while in combat. His injuries make it difficult for him to reintegrate into society. After a series of setbacks, he embarks on a spirited motorcycle journey across America with the goal to reunite with his son and along his journey, he tries to pick up the pieces of a life he’s lost since returning from combat. His PTSD causes frequent flashbacks to the Iraq War which he survives by having frequent conversations with Sam (Omari Hardwick),his best friend and war buddy. Martini (13 Hours, Captain Phillips) also penned the script and directs the film.

Share: Facebook Twitter

Avengers: Endgame - Trailer

Avengers: Endgame - Trailer

Added: Dec 7, 2018

Synopsis: Part of the journey is the end.

Share: Facebook Twitter

Hospitality - Clip

Hospitality - Clip

Added: Dec 7, 2018

Synopsis: Former prostitute Donna (Emmanuelle Chriqui, Entourage) turned her brothel into a legitimate bed and breakfast, following the birth of her cognitively deficit son Jimmy (Conner McVicker, Vice Principals). Trouble comes knocking when ex-con Cam (Sam Trammell, True Blood) arrives to collect what he’s been hiding there for the past two decades. As it turns out, he’s not the only one looking for it. In a brutal fight for survival, Donna must protect Jimmy and her home from a crooked cop (JR Bourne, Teen Wolf) and a thug (Jim Beaver, Supernatural).

Share: Facebook Twitter

The Appearance - Clip

The Appearance - Clip

Added: Dec 7, 2018

Synopsis: Mateho the Inquisitor (Jake Stormoen, "The Outpost") and his comrade (Kristian Nairn, “Game of Thrones”) are summoned to a monastery to investigate a series of mysterious murders and the alleged ‘witch’ accused of the horrific crimes. It soon becomes clear that something evil haunts the church and Mateho must act quickly to stop the dark vengeance from destroying everything in its path.

Share: Facebook Twitter

Asher - Clip

Asher - Clip

Added: Dec 7, 2018

Synopsis: Asher (Ron Perlman) is a former Mossad agent turned gun for hire, living an austere life in an ever-changing Brooklyn. Approaching the end of his career, he breaks the oath he took as a young man when he meets Sophie (Famke Janssen) on a hit gone wrong. In order to have love in his life before it's too late, he must kill the man he was, for a chance at becoming the man he wants to be.

Share: Facebook Twitter

read more